Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

Lata akademickie: 2021-2022, 2022-23

back to main


UWAGA

Szanowni Państwo,

Ta strona jest moją stroną prywatną. Obsługę zajęć, tak zdalnych, jak i w bezpośrednim kontakcie, prowadzę przez MS Teams. Dlatego proszę śledzić informacje podawane przez Teams oraz swoje studenckie adresy e-mailowe w domenie sggw.edu.pl. Tutaj udostępniam niektóre dokumenty przydatne do zajęć, wyłącznie dla ułatwienia.

Nowe informacje są oznaczone ikonką przez trzy dni, a później przez dwa tygodnie od daty ogłoszenia.

Leszek Chmielewski
2021.12.22


Spis treści - Contents


Konsultacje

Rok akademicki 2022/23, semestr zimowy:

pokój 3/37B.

Poza tym, jestem dostępny pod telefonem i w MS Teams w godzinach dziennych, oraz pod adresem e-mailowym (dane tutaj, preferuję e-mail służbowy).

Consulting hours

Academic year 2022/23, winter semester:

room 3/37B.

Beside this, I am accessible by phone and in MS Teams at day hours, and by e-mail (data here, business e-mail is preferred).


Seminarium dyplomowe

Wykłady i materiały

Klasa wspierająca pisanie pracy dyplomowej w systemie LaTeX

Większość studentów pisze prace dyplomowe w edytorach wspierających format .doc lub .docx posługując się wzorcem z Zarządzenia Rektora. Można także napisać pracę w systemie LaTeX. Ułatwia to klasa SGGW-thesis.

W udostępnionym archiwum ZIP znajduje się plik klasy SGGW-thesis.cls oraz praca inżynierska p. Łukasza Adamczyka zawierająca jej opis. Praca jest zgodna z wymaganiami SGGW. Sama praca została napisana z użyciem klasy, którą opisuje. Źródło pracy jest również udostępnione i stanowi ono samo w sobie przykład pracy napisanej w LaTeXu.

W pracy opisano między innymi sposób instalacji klasy w lokalnym systemie LaTeX w komputerze dyplomanta. Najłatwiejszą wersją instalacji jest umieszczenie pliku klasy i plików pomocniczych (np. obrazy, plik bibliografii) w tym samym katalogu, w którym znajduje się edytowana praca.

Klasy można użyć do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Klasa jest aktualizowana dla zachowania zgodności z wymaganiami SGGW oraz konserwowana technicznie. Zmiany wprowadzanie w kolejnych wersjach są opisane w pliku klasy SGGW-thesis.cls, a od wersji 1.06 w pliku readme.


Wizualizacja danych

Wykłady

Materiały


Odporne metody analizy obrazów (fakultet)

Wykłady

Materiały


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Wykłady


LaTeX (fakultet)

Wykłady

Materiały


Dawniejsze semestry

Do zimy 2019-20 w każdym semestrze tworzyłem nową stronę. Od lata 2019-2020 nie robię już takiego podziału.

Zima 2019-20 | Lato 2018-19 | Zima 2018-19 | Lato 2017-18 | Zima 2017-18 | Lato 2016-17 | Zima 2016-17 | Lato 2015-16 | Zima 2015-16 | Lato 2014-15 | Zima 2014-15 | Lato 2013-14 | Zima 2013-14 | Lato 2012-13 | Zima 2012-13 | Lato 2011-12 | Zima 2011-12
back to main
Updated:
stat4u