Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

back to main


UWAGA

W związku z pogrzebem ś.p. prof. Zbigniewa Laudańskiego w poniedziałek 6 marca 2017 moje zajęcia w tym dniu - LaTeX oraz seminarium - nie odbędą się.


Konsultacje

Semestr letni 2016-17

Mój pokój to 3/96, lecz najczęściej bywam w 3/33.

Consulting hours

Summer semester 2016-17

My room is 3/96, but most frequently I am in 3/33.


Spis przedmiotów

Poprzednie semestry

Zima 2016/17 | Lato 2015/16 | Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12

LaTeX

Wykłady

Materiały


Seminarium dyplomowe

Wykłady i materiały


Wizualizacja danych

Wykłady

Materiały

back to main
Updated:
stat4u