Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

Rok akademicki 2020-2021

back to main


UWAGA

Szanowni Państwo,

W związku ze znaną nam wszystkim sytuacją epidemiologiczną i odbywaniem się większości zajęć w formie zdalnej, dostarczam Państwu linki do zajęć on-line na platformie MS Teams SGGW. Dlatego proszę śledzić swoje studenckie adresy e-mailowe w domenie sggw.edu.pl.

Zajęcia odbywają się na bieżąco, w trybie bezpośredniego kontaktu. Bardzo proszę o obecność!

Informacje o pojawieniu się nowych materiałów i inne istotne obecnie informacje będą również umieszczane tutaj i w sekcjach poszczególnych przedmiotów – poniżej. Nowe informacje są oznaczone ikonką przez trzy dni, a później przez dwa tygodnie od daty ogłoszenia.

Jestem dostępny pod telefonem w godzinach dziennych i pod adresem e-mailowym (podanym tutaj, preferuję adres służbowy).

Leszek Chmielewski
2020.09.29


Spis treści - Contents


Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji są podane na stronie Katedra Sztucznej Inteligencji | Pracownicy | Konsultacje.

Consulting hours

Hours and place of consultations are given in the page Department of Artificial Intelligence | Employees | Consultations.


Seminarium dyplomowe

Informacje bieżące

W związku ze znaną nam wszystkim sytuacją epidemiologiczną i odbywaniem się większości zajęć w formie zdalnej, dostarczam Państwu linki do zajęć on-line na platformie MS Teams SGGW. Dlatego proszę śledzić swoje studenckie adresy e-mailowe w domenie sggw.edu.pl.

Zajęcia odbywają się na bieżąco, w trybie bezpośredniego kontaktu. Bardzo proszę o obecność!

Leszek Chmielewski
2020.09.29

Wykłady i materiały

Klasa wspierająca pisanie pracy dyplomowej w systemie LaTeX

Większość studentów pisze prace dyplomowe w edytorach wspierających format .doc lub .docx posługując się wzorcem z Zarządzenia Rektora. Można także napisać pracę w systemie LaTeX. Ułatwia to klasa SGGW-thesis.

W udostępnionym archiwum ZIP znajduje się plik klasy SGGW-thesis.cls oraz praca inżynierska p. Łukasza Adamczyka zawierająca jej opis. Praca jest zgodna z wymaganiami SGGW. Sama praca została napisana z użyciem klasy, którą opisuje. Źródło pracy jest również udostępnione i stanowi ono samo w sobie przykład pracy napisanej w LaTeX-u.

W pracy opisano między innymi sposób instalacji klasy w lokalnym systemie LaTeX w komputerze dyplomanta. Najłatwiejszą wersją instalacji jest umieszczenie pliku klasy w tym samym katalogu, w którym znajduje się edytowana praca.

Klasy można użyć do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Klasa jest aktualizowana dla zachowania zgodności z wymaganiami SGGW oraz konserwowana technicznie. Zmiany wprowadzanie w kolejnych wersjach są opisane w pliku klasy SGGW-thesis.cls.


Wizualizacja danych

Wykłady

Materiały


Odporne metody analizy obrazów (fakultet)

Wykłady

Materiały


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Wykłady


LaTeX (fakultet)

Informacje bieżące

W związku ze znaną nam wszystkim sytuacją epidemiologiczną i odbywaniem się większości zajęć w formie zdalnej, dostarczam Państwu linki do zajęć on-line na platformie MS Teams SGGW. Dlatego proszę śledzić swoje studenckie adresy e-mailowe w domenie sggw.edu.pl.

Zajęcia odbywają się na bieżąco, w trybie bezpośredniego kontaktu. Bardzo proszę o obecność!

Leszek Chmielewski
2020.09.29

Wykłady

Materiały


Dawniejsze semestry (do 2019-20)

Zima 2019/20 | Lato 2018/19 | Zima 2018/19 | Lato 2017/18 | Zima 2017/18 | Lato 2016/17 | Zima 2016/17 | Lato 2015/16 | Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12
back to main
Updated:
stat4u